V skladu s pravili HDD Jesenice, sklicujem in vabim na nadaljevanje rednega občnega zbora iz dne 20.4.2018. Nadaljevanje bo sledilo v četrtek 14.6. 2018 ob 17.30 uri v ( starem-malem) VIP PROSTORU HOKEJSKE DVORANE PODMEŽAKLA na Ledarski ulici 4, na Jesenicah.

DNEVNI RED :
– Pozdrav predsednika društva in predlog izvolitve delovnega predsedstva občnega zbora.
– Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika in potrditev dnevnega reda.
– Sprejem poslovnika Občnega zbora in poročilo verifikacijske komisije.
– Predstavitev kandidatov za predsednika društva in njihovih programov za mandat 2018-2022.
– Volitve-izvolitev predsednika društva ter imenovanje podpredsednika društva na predlog novega predsednika.
– Predstavitev kandidatov za člane upravnega odbora in njihova potrditev iz strani članov društva.
– Imenovanje in potrditev članov nadzornega odbora in disciplinske komisije.
– Sklep o višini letne članarine za leto 2019.
 – Razno

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvideni uri za začetek prisotnih vsaj polovica članov s plačano članarino.
V primeru, da je ob napovedani uri začetka občnega zbora prisotnih manj kot polovica članov, delavni predsednik odredi pol urni zamik začetka, po preteku tega časa, pa Občni zbor nadaljuje z delom. Sklep je sprejet, če za predlog sklepa glasuje več kot polovica prisotnih članov.

Lep športni pozdrav,

Anže Pogačar
HDD Sij Acroni Jesenice